ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312

Titulli "Nderi i qarkut"

Titulli "Nderi i qarkut" eshte nje titull vendor i nderit qe jepet nga Keshilli i qarkut, me propozim te çdo anetari te keshillit te qarkut ose kryetarit te keshillit te qarkut. Ky titull u jepet personaliteteve shqiptare ose te huaja per veprimt ...

Titulli "Nënë heroinë"

Titulli "Nene heroine" u jepet nenave qe kane lindur, rritur dhe edukuar 8 femije e lart me frymen e patriotizmit socialist, me dashurine per punen, me ndjenjen per te vene interesin e pergjithshem mbi ate vetjak, jane aktiviste dhe kane arritje ...

Titulli "Qytetar nderi"

Titulli "Qytetar nderi" eshte nje titull vendor i nderit qe jepet nga Keshilli bashkiak, me propozim te çdo anetari te keshillit bashkiak ose kryetarit te bashkise. Ky titull u jepet personaliteteve shqiptare ose te huaja per veprimtari te shquar ...

Urdhri "Flamuri i kuq i punës"

Urdhri "Flamuri i kuq i punes" u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, organizatave shoqerore, institucioneve, ndermarrjeve, kooperativave bujqesore, njesive, reparteve e nenreparteve ushtarake dhe grupeve te punonjesve qe shquhen ne me ...

Urdhri "Lavdi nënës"

Me urdhrin "Lavdi Nenes" dekorohen nenat qe kane lindur, rritur dhe edukuar 4 deri me 7 femije me frymen e patriotizmit socialist me dashurine per punen, me ndjenje per te vene interesin e pergjithshem mbi ate vetjak dhe qe jane aktiviste e kane ...

Urdhri "Për mbrojtjen e Atdheut Socialist"

Urdhri "Per mbrojtjen e Atdheut Socialist" u jepet oficereve, nenoficereve, ushtareve, aktive dhe rezerviste, policeve, njesive, reparteve e nenreparteve te Ushtrise Popullore, te Ministrise se Puneve te Brendshme, te Forcave Vullnetare te Vetemb ...

Urdhri dhe Medalja "Naim Frashëri"

Urdhri dhe Medalja "Naim Frasheri" u jepet arsimtareve te institucioneve parashkollore, tetevjeçare, te mesme te larta dhe kuadrove mesimore-edukative te institucioneve te tjera arsimore, te konvikteve etj., si edhe punonjesve te institucioneve a ...

Urdhri dhe Medalja "Për mbrojtjen e kurfirit shtetëror të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë"

Urdhri dhe Medalja "Per mbrojtjen e kufirit shteteror te RPSSH" u jepet ushtarakeve aktive e rezerviste, reparteve e nenreparteve te kufirit te Ministrise se Puneve te Brendshme per arritje te rendesishme, per sherbim, organizim e drejtim te pers ...

Urdhri dhe Medalja "Për punë të shquar në ekonominë bujqësore"

Urdhri dhe Medalja "Per pune te shquar ne ekonomine bujqesore" u jepet punonjesve te prodhimit bujqesor, te mekanikes bujqesore, te aparatit te Ministrise se Bujqesise, te institucioneve e ndermarrjeve te sektorit te bujqesise, te ndermarrjeve te ...

Urdhri dhe Medalja "Për ruajtjen e rendit shoqëror"

Urdhri dhe Medalja "Per ruajtjen e rendit shoqeror" u jepet oficereve, nenoficereve e policeve te Ministrise se Puneve te Brendshme per arritje shume te mira ne organizimin ne drejtimin e punes dhe ne kryerjen e detyres se ngarkuar, per pune te p ...

Urdhri dhe Medalja "Për shërbim të mirë popullit"

Urdhri dhe Medalja "Per sherbim te mire popullit" u jepet kolektivave punonjese dhe punonjesve te tregtise, te shendetesise, te komunales, te transportit, te PT, te arkave te kursimit dhe punonjesve te tjere, qe kane lidhje me sherbimet, per prit ...

Urdhri dhe Medalja "Për shërbime të shquara në fushën e mbrojtjes"

Urdhri dhe Medalja "Per sherbime te shquara ne fushen e mbrojtjes" u jepet oficereve, nenoficereve, nxenesve e studenteve te shkollave ushtarake, ushtareve, aktive e rezerviste dhe policeve, te Ministrise se Mbrojtjes Popullore, te Ministrise se ...

Urdhri dhe Medalja "Për shërbime të shquara shtetërore dhe shoqërore"

Urdhri dhe Medalja "Per sherbime te shquara shteterore dhe shoqerore" u jepet punonjesve te organeve te Partise, te organeve shteterore te organizatave shoqerore, anetareve te keshillave popullore dhe aktivisteve qe dallohen ne menyre te veçante ...

Urdhri dhe Medalja "Për vepra trimërie"

Urdhri dhe Medalja "Per vepra trimerie" u jepet oficereve, nenoficereve, ushtareve aktive e rezerviste e policeve te Forcave te Armatosura dhe shtetasve te tjere per vepra trimerie, per udheheqje te guximshme, per zotesi te treguar ne udheheqjen ...

Urdhri dhe medalja "Ylli i Kuq"

Urdhri dhe Medalja "Ylli i Kuq" u jepet oficereve, nenoficereve, nxensve e studenteve te shkollave ushtarake, ushtareve, aktive e rezerviste, dhe policeve, te Ministrise se Mbrojtjes Popullore, te Ministrise se Puneve te Brendshme dhe te Forcave ...

Urdhri dhe medalja e shërbimit ushtarak

Urdhri dhe Medalja e Sherbimit Ushtarak u jepet oficereve, nenoficereve, nxenesve e studenteve te shkollave ushtarake, ushtareve, aktive e rezerviste dhe policeve, te Ministrise se Mbrojtjes Popullore, te Ministrise se Puneve te Brendshme dhe te ...

Urdhri i flamurit

"Urdhri i Flamurit" u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, orgnizatave shoqerore, institucioneve, ndermarrjeve, kooperativave bujqesore, sektoreve, brigadave, njesive reparteve e nenreparteve ushtarake dhe grupeve te punonjesve per vep ...

Urdhri i lirisë

"Urdhri i Lirise" u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, organizatave shoqerore, institucioneve, ndermarrjeve, kooperativave bujqesore, fabrikave, sektoreve, brigadave, njesive, reparteve e nenreparteve ushtarake dhe grupeve te punonje ...

Urdhri i Punës dhe Medalja e Punës

"Urdhri i Punes" dhe "Medalja e Punes" u jepet kryesisht punonjesve te prodhimit, rretheve, qyteteve, institucioneve, ndermarrjeve, fabrikave, sektoreve, kantiereve, brigadave, grupeve te punonjesve etj., qe dallohen nemenyre te veçante ne punen ...

Censusi i Shqipërisë 2011

Censusi i Popullsise dhe Banesave per Shqiperine 2011 eshte numerimi i te gjithe njerezve, banesave dhe pronave brenda territorit te Shqiperise ne periudhen 1 tetor 2011 deri 21 tetor 2011. Bazuar ne te dhenat paraprake te Censusit te Popullsise ...

Romët në Shqipëri

Romet ne Shqiperi jane nje minoritet. Shqiperia nuk i ka numeruar kurre anetaret e minoritetit rom me perjashtim te vetedeklarimit te vitit 2011, por qeveria shqiptare ne strategjine per permiresimin e kushteve te minoritetit rom, miratuar ne vit ...

Agjencia e Prokurimit Publik

Kompetencat kryesore qe ligji i ngarkon APP jane si vijon: paraqet nje raport vjetor ne Keshillin e Ministrave per funksionimin e pergjithshem te sistemit te prokurimit publik; ne rast shkeljesh ligjore, vendos gjoba ose i propozon drejtuesit te ...

AIDSSH (Shqipëri)

Autoriteti per Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit te Shtetit eshte person juridik publik, i pavarur, pergjegjes per zbatimin e ketij ligji, lidhur me mbledhjen, administrimin, perpunimin, perdorimin e dokumenteve te ish-Sigurimit te Shteti ...

Autoriteti i konkurences

Kush e zbaton ligjin per mbrojtje nga konkurrenca? Autoriteti i Konkurrences AK eshte institucioni publik i ngarkuar nga ligji per te mbrojtur konkurrencen e lire dhe efektive ne Shqiperi. Ky institucion ka per qellim te mbroje konkurrencen ne ve ...

Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit

Instituti i Studimit te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit u aprovua nga Parlamenti i Shqiperise me Vendim nr 10242 ne 25 shkurt 2010 si" institut qendror publik i pavarur" dhe ka statusin e personit ligjor. Eshte i financuar me buxhetin e shtetit.

Shërbimi Informativ Kombëtar

Sherbimi Informativ Kombetar ishte nje agjenci sherbimi inteligjence e krijuar ne 1991 nga Asambleja Popullore Shqiptare. E njohur zakonisht si SHIK, ishte pasardhesi i Sigurimit, agjensia famekeqe e sherbimit sekret qe shtypi mospajtimin antikom ...

Cineplexx Albania

Kinemaja Cineplexx me sistemet me modern mundeson cilesi jashtzakonisht te larte te zerit dhe imazhit si dhe teknologjine 3D ne kinemane tone ne Tirane.

Kinema "Kadri Roshi" Kuçovë

Kinema "Kadri Roshi" ndodhet ne qytetin e Kuçoves,eshte ndertuar nga shoqerite Italiane ne vitin 1936. Duke qene e vetmja dritare komunikimi ne kete qytet naftembajtes ka sherbyer nder vite si nje shtepi argetimi dhe nje institucion prestixhioz k ...

Kinemaja "Kadri Roshi"

Kinemaja "Kadri Roshi" ndodhet ne qytetin e Kuçoves, eshte e ndertuar nga shoqerite Italiane ne vitin 1936. Duke qene e vetmja dritare komunikimi ne kete qytet naftembajtes ka sherbyer nder vite si nje shtepi argetimi dhe nje institucion prestici ...

Buzmi

Festa e Buzmit, ose Buzmi bujar, eshte festa pagane e ringjalljes se hyjit Diell, feste qe perkon me solsticin dimeror ose mesin e dimrit me 21 dhjetor. Pas dates 22, ku eshte dhe piku i nates, dita fillon e zgjatet, dhe Dielli "ringjallet" per p ...

Kalatë e Shqipërisë

Ndertime te medha mbrojtese, te perbera nga mure rrethuese te forta me kulla te larta dhe nga ndertesa e mjedise te brendshme te nevojshme per jetese e per t’u mbrojtur ne rast lufte. Keshtjellat e para ne trojet shqiptare jane ngritur qysh ne ne ...

Linja

Linja ka qene pjese kryesore e veshjes popullore, e perhapur pothuaj ne te gjithe Shqiperine. Behej me pelhure shtepie, dikur prej liri ose kerpi dhe, me vone, prej pambuku. Kishte shtat te drejte, me kinda aneve, dhe menge te gjata. Linja ishte ...

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e Shqipërisë

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise eshte nje ministri e Republikes se Shqiperise. Eshte pergjegjes per politiken e klimes, infrastrukturen dhe sherbimet publike dhe industrine.

Ministria e Shtetit për Diasporën e Shqipërisë

Ministria e Shtetit per Diasporen eshte nje ministri e Republikes se Shqiperise, pergjegjes per komunikimin dhe trajtimin e çeshtjeve qe prekin diasporen shqiptare. Ministri aktual eshte Pandeli Majko.

Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin e Shqipërisë

Ministria e Shtetit per Marredheniet me Parlamentin eshte nje ministri e Republikes se Shqiperise, pergjegjes per trajtimin e komunikimeve me Parlamentin.

Ministria e Shtetit për Sipërmarrjen e Shqipërisë

Ministria i Shtetit per Sipermarrjen eshte nje ministri e Republikes se Shqiperise, pergjegjes per komunikimin me sipermarresit ne komunitetin e biznesit. Ministri aktual eshte Eduard Shalsi.

Banesa e Adem Pavdejes

Banesa e Adem Pavdejes eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Has, ne qarkun e Kukesit, Shqiperi Ky monument eshte i llojit "Arkitekture".

Ura e Perondisë

Ura e Perondise eshte ure antike mbi lumin e Lapardhices, dega e Osumit. Kjo ure ne qender te komunes Perondi eshte ndertuar rreth 300 vjet me pare dhe sherbente si ure lidhese me fshatrat e zones se Dumrese, Dragotit ne rrethin e Elbasanit me fs ...

Ura e Bunës

Ura e Bunes eshte nje ure mbi lumin Buna, ne afersi te Shkodres, Shqiperi. Ura eshte ndertuar me fondet e qeverise osmane ne vitin 1889, ne saje te iniciatives se Guvernatorit te Shkodres, Qazim Pasha, si dhe bashkepunimit te tij me kryetarin e B ...

Ura e Kovaçit

Ura e Kovaçit, e cila funksionon edhe sot e kesaj dite, ndodhet ne hyrje te Voskopojes. Ashtu si edhe ura te tjera te ndertuara mbi nje shekull me pare, edhe ura e Kovaçit ka sherbyer per te lidhur Korçen me dy krahina, ate te Voskopojes dhe te L ...

Ura e Mbrostarit

Ura e Mbrostarit ndodhet ne fshatin Mbrostar-Ura, rrethin e Fierit dhe ka marre emrin e fshatit qe ndodhet aty prane. Ajo eshte ngritur mbi lumin Seman ne kete fshat, e cila eshte ure kembesoresh dhe automjetesh. Ura lidh fundin e qytetit te Fier ...

Ura e Milotit

Ura e Zogut eshte nje nga me te veçantat per strukturen e saj arkitekturore. Stili i harqeve i japin asaj vlere muzeore. Ajo gjendet ne te djathte te rruges qe te çon ne Mirdite, ne te dyja ekstremet e lumit Mat, qe nga viti 1927. E quajtur per s ...

Ura e Sheqit

Ura e Sheqit te Madh ndodhet perafersisht ne qender te qytetit te Fierit. Ky eshte nje ndertim ri me konstruksion hekuri. Ura e Sheqit te Madh eshte ndertuar ne vitin 1990 dhe lidh qendren e qytetit me lagjet "1 Maj" dhe "Sheq i Vogel". Eshte cil ...

Ura e Tarazhit

Ura e Tarazhit eshte e dyta ne vend per nga madhesia dhe lartesia, nje veper ku ishin aplikuar metodat e fundit ne ndertim, ndersa sot eshte ne degradimin te plote. Gjatesia e saj eshte rreth 800 metra, ndersa lartesia eshte 38 metra nga siperfaq ...

Urat Antike

Ura qe i perkasin periudhes antike, shek. II p.e.r deri ne sek. VI e.r. Ekzistenca e shume rrugeve ne rajonin e Elbasanit gjate kesaj periudhe kushtezoi dhe ndertimin e mjaft urave. Romaket nga shek. II p.e.r dhe ne dy shekujt e pare te perandori ...

Safije Sultan

Safiye Sultan ishte konkubina shqiptare e Murad III dhe Valide Sulltan e Perandorise Osmane si nena e Mehmed III dhe gjyshja e Sulltaneve: Ahmed I dhe Mustafa I. Safiye ishte gjithashtu nje nga figurat eminente gjate epokes se njohur si Sulltanat ...

Macja Van

Macja Van eshte nje karakteristik dalluese e maces se zbutur, gjenden kryesisht ne Liqenin Van ne rajonin lindore teTurqise. Ajo eshte relativisht e madhe, ka nje ngjyre prej te bardhe shkumesi shpesh me ngjyrim te kuq mbi koke dhe mbrapa, dhe ka ...

Balenat e bardha

Famila e cetaceve Monodontidae perfshin dy te lloj te pazakonte te balenave: narvalin, ku mashkulli ka çatall te gajte, dhe belugen, pa pende shpinore eme ngjyre te paster te bardhe. Ata njihen edhe si balenat e bardha. Ata jane vendor ne rajonet ...

Delfinët oqeanikë

Delfinet oqeanike jane nje familje e gjitareve detare. Delfinet oqeanike formojne familjen Delphinidae. Ekzistojne 30 lloje te gjalla te delfineve oqeanike. Delfinet, dhe cetacete tjere, i perkasin deges Cetartiodactyla, se bashku me dythundrakev ...

Delfini i Amazonës

Delfini i Amazones, i njohur dhe si boto, butu ose bufeo, eshte nje lloj i balenave me dhembe, qe i takon familjes Iniidae. Tre nenlloje jane te njohur: I. g. geoffrensis, I. g. boliviensis and I. g. humboldtiana. Keto tre nenlloje jane te perhap ...