ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/L

1. Lagia - jolagia - eshte gjatesia vertikale e matur nga posht-larte 1. Lartesia Levizja rrethore - 1. Levizja - Lidhja - Lidhja mes shpejtesise lineare e kendore - 1. Ligji i Paskalit - Ligji i Arkimedit - Ligji i dyte i mekanikes Njutonit - Li ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/Sh

Shiu Shiu eshte forma me e zakonshme e reshjes qe krijohet kur pikat e imta te ujit bashkohen ne nje madhesi 0.5 deri 6-7 mm dhe per shkak te rendeses bien prej reve ne toke. Shkarja Shkarja eshtet çarje ne koren e Tokes dhe levizja ndermjet krah ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/Gj

Gjatesia gjeografike Gjatesia gjeografike, ose longituda lat. Longitude = gjatesia, ehit distance e ndonje vendi meridiani fillestar i Grvniçit. loogaritet nga 0-360, pra deri 180 ne lindje dhe ne perendim te Griniçit.Zakonisht shenohet me shkron ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/V

Valet Valet shkaktohen nga veprimi i faktoreve te jashtem, perkatesisht nga ererat,te cilat prishin ekulibrin e pasqyres se detit dhe i detyrojne thermijat e ujit te levizin.Elementet e vales varen nga shpejtesia e eres, zgjatja e saj, is dhe sip ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/Q

Qafa Qaf/e, ~a. vendi me i ulet ne kurrizin e nje mali a nje kodre ose ndermjet dy majave malore a dy kodrave, neper te cilin me se lehti kapercehet mali ose kodra. jane krijuar nga gerryerja-zhveshja ose proceset tektonike. Qazim Lleshi - gjeografe.

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/Z

Zaidit Zaidit pjestar i fese islame, i sektes shiite. Zambos Zambos person melez nga prinderit me ngjyre te zeze dhe te kuqe. Zbatica Gjat 24 oreve ne oqeane dhe dete verehen dy ngritje dhe ulje te nivelit te detit. Dukuria e uljes zbatice Zeqir ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/Q

Qellimi . qellimet arsimore / educational goals: jane synimet e pergjithshme afatgjata qe duam te arrijme ne te ardhmen, diçka drejt se ciles duhet te ecim per ta arritur. Qellimet arsimore lidhen me procesin e pergjithshem te edukimit. Ato perca ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mitologji/R

Rea Rea, bija e Uranit dhe e Gjeas, gruaja e Kronit dhe nena e Zeusit, Poseidonit, Hadit, Vestes dhe Demetres e Kronideve. Ajo nderohej me shume ne Krete. Sipas legjendes ne kete ishull, ne nje shpelle te thelle ajo lindi birin e saj me te vogel, ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mitologji/N

Nena e vatres, hyjni e lashte ne mitologjine shqiptare, qe e ka origjine nga epoka e matriarkatit. Ne fillim perfytyrohej si nje figure pozitive, me shume si nje plake me floke te thinjura, ne shume raste duke tjerre li ose lesh, ose duke krehur ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mitologji/E

Evropa Evropa, bija e Feniksit ose e mbrett fenikas Agenor dhe motra e Kadmit. Nje dite, kur ajo shetiste ne breg te detit me shqet e saj, i erdhi Zeusi i shnderruar ne dem me brire te arte. Evropa e pa, e admiroi, e perkedheli, madje guxoi te hi ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/G

. Gateway GPRS Support Node shiko GGSN Sistemi Rout-Gateway Shqip: dera/porti // Dera logjike eshte pajisje elektronike e perdorur ne ndertimin e qarqeve logjike. Çdo dere ka hyrje dhe dalje. Gjendja e dajles caktohet nga vlera hyrese dhe nga rre ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/L

Lakorja e ofertes Lakorja Lakorja e kerkeses Leku Paraja e Shqiperise eshte Leku, i cili emertohet nga Banka e Shqiperise. Asnje person nuk mund te merret me transport, deponim ose shitje te derivateve te naftes, brenda kapaciteteve te shitjes me ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/Q

Qarkullimi i mallit - Qarkullimi i mjeteve finanaciare Qarkullimi Qarkullimi i parave Qeraja vlera e shprehur ne te holla per nje siperfaqe te marrur ne sherbim. Qeverisja Governance: Termi qeverisje pershkruan rolin e personave qe jane te autori ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/M

m - shkurtese per masen e trupit. 1. M 1. Makina - Makinat ftohese - 1. Materia - perberesi i pergjithshem i natyres. 1. . Mega - shumfish i SI-se 1M = 1000000. . - njesia matese e gjatesise ne. Simboli m. Metri - nenfish i SI-se 1u = 0.000001; u ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/Rr

Rrotullimi i dy trupave rreth nje qendre - Rrotullimi - . - madhesi . Rruga - gjatesia e udhetimit trajektores qe pershkruan nje trup. Rrymimi - . Rrymimi i nxehtesise

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/C

c - simbol per shpejtesi te drites. - shenja simboli per kapacitetin elektrik. C Cikli - Cikli i Karnos - 1. Cilesia Cilesi e trupit - fjalet me te cilat me saktesisht percaktohen vetite e trupave. Cilesi jane: e kuqe,e verdhe,e bardhe. per ngjyr ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/A

shenje per? A-shenje e pune mekanike; a zhargon per gjenerator agregati Ajrosja - 1. Anomalia e ujit - 1. njesi e intensitetit madhesise te rrymes elektrike ampermatesi- instrument per matje te intensitetit te rrymes elektrike amperi amplituda no ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/E

e 1. 1. E Ekuacioni i Bernulit - Ekuacioni i kontinuitetit - 1. Ekuacioni i gjendjes se gazit ideal - Ekuacioni - - veti e trupave te kethehen ne formen e meparshme pas deformimit te tyre. 1. Elasticiteti - makine qe energjine elektrike e shendrr ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/J

Jeta eshte nje emertim i shumanshem qe mund te lidhet me ecurite proceset vazhduese qe gjallesat jane pjese ndermjet pllenimit ose mitozes dhe vdekjes. Jeta

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/N

Shqip: KNP: NAK eshte shkurtes per Negative Acknowledgement Code, Kodi Negativ i Pranimit, qe eshte karakter kontrolle qe i tregon derguesit qe porosia eshte pranuar nga pranuesi me gabime ose qe eshte koruptuar gjate transmetimit. NAK NAND Shqip ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/C

. Certifikimi - eshte njohje zyrtare te arriturave, qe njeh perfundimin e arsimit ose aftesimit ose realizimin e pranueshem ne nje test ose provim. Ne kontekstin e arsimit dhe aftesimit te rriturve, eshte shprehje formale te arriturave te nxenesi ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Drejtësi/Dh

dhurimi . dhurim - konsiderohet çdo heqje dore nga nje e drejte, falja e borxhit, çdo transferim i pasurise ne interes te nje trashegimtari ne emer te pjeses trashegimore, ose per te themeluar apo per te zgjeruar familjen, ose per te ushtruar mje ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Muzikë/Sh

Iso-polifonia shqiptare - term klasifikues Shkerdhosa - pjese e lahutes Shapka - instrument shiko Hinka Shtrakallkja - istrument shiko Rraketakja Shahiri - emertim Sh.K.A - Shoqeria Kulturo Artistike Shtepia Qendrore e Krijimtarise Popullore - nd ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/R

. Reflektimi reflektimi / reflection: eshte procesi i analizes kritike qe perfshin si elementin njohes edhe ate afektiv. Procesi i reflektimit ndaj mesimdhenies perfshin: te menduarit kritik, vetedrejtimin, zgjidhjen e problemit, te menduarit kri ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/Sh

. Shkencat e Shendetit Shendeti Sherbimi . Shkencat e Ambjentit dhe Mjedisit Shkencat e Librarise dhe Informacionit Shkencat e Shendetit Shkenca . . Shkollimi - bla, bla - shiko Shkollimi #1 Shkolla . Shkollimi ne nivelin e arsimit te obliguar si ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Internet/Sh

Short range Shtresa e Aplikimit - teori komunikimi Shtresa te Dhenave - teori komunikimi Shtresa e Prezantimit - teori komunikimi Shtresa e Transportit - teori komunikimi Shtresa e Seksionit - teori komunikimi Shtresa Fizike - teori komunikimi Sh ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/C

. Teknologjia Client-Server Client . Disku - Shqip: CD - Shkurtese per Compact Disc. Ky disk optik me madhesi 12 cm mban shenimet e koduara ne formatin CLV, format i cili perdoret per muzike te kualitetit te larte me proporcion ze/zhurme 90 dB. K ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/E

Program sherbyes, sherbim e Mule E-mail Shqip Posta elektronike e-mail EBNF Shqip: EBNF / EBNF eshte shkurtese per > a href= /?menu=definicionet&def=Extended Backus-Naur form" class=def_link> Extended Backus-Naur form. EBNF eshte metasi ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/V

Shqip: VGA: - Shkurtese e Video Graphics Array, sistem analog per paraqitje grafike ne PC, e zhvilluar nga IBM. Ndryshe nga stadardet tjera grafike per PC, VGA permban analog sinjale. VGA permban rezolucion maksimal prej 640x480 pikselav. VGA Vir ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Matematikë/M

Matematika diskrete Matematika Matrica Matrica diagonale Matrica rregullare Matrica katrore Matrica e adjunguar Matrica simetrike Matrica inverse Matricat ekuivalente Matrica drejtkendore Matrica singulare Matrica skalare Matricat e posaçme Matri ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Kimi/K

Katalizator - qe pershpejtom apo e ngadalson reaksionin kimik kristalet - veti e trupave kationi - jon pozitiv kripa e kuzhines - substance, perberje kimike me formule NaCl.

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/K

1. - shkurtese per shumfishin e SI-se kilo k. k K - simboli per Kelvin K - njesia matese per temperaturen absolute. 1. Cikli i Karnos - Karno - elektroda negative. 1. Katoda 1. - shumfish SI Sistemi Internacional me vleren k = 1000 km - shkurtese ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/D

diagrami rrjetor / network arrow diagrams: model per analizen e struktures se projektit, i cili perbehet nga rrathe te lidhur me shigjeta te orientuara sipas rregullave te caktuara renditje logjike. . Diagrami . Diskriminimi Jodiskriminimi - Viju ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/V

Forme e parase Valuta Vlerat etike ethical values: Kriteri moral qe mundeson nje vendimmarres qe te percaktoje nje rrjedhe te sjelljes te pershtatshme. Keto vlera duhet te bazohen ne ate se cfare eshte" e drejte” dhe mund te shkoje pertej asaj qe ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/R

Rabati Ulje çmimesh me rastin e shitjes apo furnizimit Renta Remitanca - fjale e huazuar nga guha angleze Remittances qe tenton te zevendsoj fjalen Dergesa monetare e emigranteve Rafineria Rentabiliteti Resurse humane - fjale e huazuar nga guha a ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/L

Shqip: LAN: Local Area Network eshte nje grup i makinave te lidhura ne te njejtin medium te komunikimit qe ndajne resurset e rrjetit dhe qe gjinden ne hapesire te vogel. LAN teknologjite jane Ethernet, Token Ring dhe FDDI. LAN laptop . Shqip: lap ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mjekësi/I

Infarkti Infektimi Infermier i emergjences - eshte personi i cili perveç shkollimit te mesem mjekesor ka te kryer edhe kurse trajnimi dhe ka certifikimin per emergjence. Infermier kardiak - nenkupton personin i cili eshte trajnuar dhe certifikuar ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mjekësi/E

|Edema - Grumbullimi i lengut ne ind. |EDTA - tretesira e kripes se natriumit e acidit etilendiamintetra acetik. |Enet e gjakut |Eksperimenti nga lat. experimentum, prove eshte vezhgim i dukurive natyrore te cilat qellimisht jane krijuar dhe nder ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/Z

Z-modem Shqip: Z-modemi: eshte protokol i modemeve. Madhesia bllokut ne te cilin ndahen informatat eshte 512 bajta. Frekuenca e pergjegjese apo dergimi i ACK ose NAK pergjigjeve ndodh vetem ne raste kur gabimet ne transmetim detektohen.

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/O

Opinioni Opinioni i auditit audit opinion: Raporti i auditorit permban nje shprehje te shkruar qarte te opinionit ne deklarimet financiare si nje e tere. Nje opinion i pa kualifikuar shprehet kur auditori arrin ne perfundimin se deklarimet financ ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/E

Eficenca Efficiency: Nenkupton lidhjen ndermjet rezultatit, ne kuptimin e mallrave, sherbimeve ose prodhimeve te tjera rezultateve dhe burimeve te perdorura per t’i prodhuar ato. Efektiviteti effectiveness: Nenkupton nivelin e realizimit te objek ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/I

Informacioni dhe komunikimi Informacioni Information and communication: Komponent i rendesishem i kontrollit te brendshem sipas te cilit te gjitha hallkat e procesit dhe ambienti i kontrollit duhet te jete ne komunikim te vazhdueshem dhe nen info ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Internet/I

Internet Relay Chat IRC IP - Internet protokoll - shiko Adresa IP IRC - Internet Relay Chat IEEE 802.11 - Medium range Internet Explorer program per Browser Backbone Internet networks

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/A

Adresa IP Adresa Adobe Photoshop . Anonimiteti ne internet Anonimiteti . AGP ADN Advanced Digital Network Shqip: Rrjeti Digjital i Avancuar: eshte lidhje 56Kbps "leased-line" ose lidhje e kontraktuar. Shqip: AFP I: Shkurtesa per AppleTalk Filing ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mitologji/O

Omfali, gur konik i shenjte qe ndodhej ne Delf. Emri Omfal do te thote kerthize; omfali njihej si qendra e botes. Sipas legjendes, Zeusi dergoi dy shqiponja rreth botes, njeren ne drejtim te perendimit, tjetren ne drejtim te lindjes, te cilat u t ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mitologji/Gj

Gjea gr. toka, sipas kosmologjise se Hesiodit, eshte personifikim i tokes ne formim e siper. Menjehere pas Kaosit ajo doli nje dite nga asgjeja dhe lindi nje djale, Uranin. Me te ajo formoi çiftin e pare hyjnor, duke i dhene botes nje numer peren ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mitologji/D

Tempet perenish, kushtuar Perendis Hathor. Dendera ndodhet ne Egjipt, diku rreth 60 kilometra ne veri te vendit paksa me te njohur, te quajtur Luxor. Tempulli i Hathor-it, thuhet te jete ndertuar aty nga fundi i qindvjeçarit para kohes sone. Fjal ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/Zh

Zhavorri Zhavorri eshte funderrese e perbere nga zalli dhe gure te vegjel, me diameter nga 1 deri 10 mm, te cilet pak a shume jane te rrumbullaket dhe te lemuar si rrjedhim i ndeshjes dhe ferkimit gjat bartjes ne shtratin e lumit ne bregdet, breg ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/T

Tajga Tajga eshte tip i pyjeve e cila shtrihet ne pjesen veriore te hemisferes veriore, ne kushtet e klime se ftohet. Ne veri te tajgave shtrihen tundrat, ndersa ne jug pyjet e perziera dhe stepat. Tajfuni Tajfuni ere e forte ne vist tropike te A ...

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjeografi/C

Capa Cap/e,~a,~at. Shtrese e forte e tokes dheut qe shtrihet nen shtresen e bute te thermueshme. Capin/e. Toke se ciles nga zhveshja i eshte hequr shtresa e siperme e thermueshme e i ka dale capa ne siperfaqe. Cektesia Ceket. Qe ka thellesi te vo ...