ⓘ Zgjedhjet vendore në Shqipëri, 2011. Zgjedhjet Vendore te Shqiperise te vitit 2011 u zhvilluan me 8 maj. Ne çdo komune dhe bashki te Republikes se Shqiperise po ..

                                     

ⓘ Zgjedhjet vendore në Shqipëri, 2011

Zgjedhjet Vendore te Shqiperise te vitit 2011 u zhvilluan me 8 maj. Ne çdo komune dhe bashki te Republikes se Shqiperise populli shqiptar votoi per kryetaret e organeve te qeverisjes, te cilat jane 309 komunat dhe 65 bashkite e Shqiperise dhe per keshillat bashkiake dhe te komunave. Zgjedhjet u organizuan dhe u mbikqyren nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Zgjedhjet e fundit vendore u zhvilluan ne vitin 2011.