ⓘ Leukipi eshte raportuar ne disa burime te lashta te kete qene nje filozof i cili ishte greku me i hershem qe kishte zhvilluar teorine e atomizmit - ideja qe gji ..

                                     

ⓘ Leukipi

Leukipi eshte raportuar ne disa burime te lashta te kete qene nje filozof i cili ishte greku me i hershem qe kishte zhvilluar teorine e atomizmit - ideja qe gjithçka eshte e perbere teresisht nga elemente te ndryshem te paprishshem, te pandashem te quajtur atome. Leukipi shpesh shfaqet si mjeshter i nxenesit te tij Demokriti, nje filozof gjithashtu i shpallur si ideatori i teorise atomike.

Nje njoftim i shkurter ne jeten e Epikurit te Diogjen Laertiusit thote se ne deshmine e Epikurit, Leukipi nuk ka ekzistuar kurre. Si trashegimtar filozofik i Demokritit, fjala e Epikurit ka nje fare peshe, dhe me te vertete nje polemike mbi kete çeshtje eshte zhvilluar mes dijetareve gjermane per shume vite ne fund te shekullit XIX. Per me teper, ne Corpus Democriteum, Thrasyllus Alexandria, nje astrolog dhe shkrimtar qe jetonte nen perandorin Tiberius 14–37 e.s., perpiloi nje liste te shkrimeve mbi atomizmin qe ai i atribuoi Demokritit per perjashtimin e Leukipit. Konsensusi i tanishem midis historianeve te filozofise ne bote eshte se ky Leukipi eshte personalitet historik.

Leukipi ka shume te ngjare te kete lindur ne Milet, megjithese Abdera dhe Elea permenden gjithashtu si vendlindje te mundshme te tij.